Skur/drivhus/legehus

Efter ønske fra beboerne ansøgte man i efteråret 2016 Greve Kommune om udvidelse af skure, opførelse af drivhuse eller legehuse.

Dette blev godkendt i foråret 2017 efter følgende retningslinjer:

Skuret må udvides på én af 2 forskellige måder, enten direkte sidelæns ind mod huset eller jævnfør planen nedenfor. I begge tilfælde skal udvidelsen inden opførelse anmeldes til Greve Kommune på www.bygogmiljø.dk.

Se tegning for udvidelse og opførelse af skure (PDF fil)

I begge tilfælde skal bruges brædder og farver som eksisterende skur. Nedenstående er materialerne for det godkendte skurprojekt ” mod have ”. Samme materialevalg gør sig gældende for sidelæns udvidelse ( under carport ).

Areal: 3,72 x 1,81= 6,75 m2

Højde: 2,20 x 1,90 (mod skel).

Bjælkespær: 45×120, fastgøres til eksist. lam. Spær med på 45×70 rigler.

Rigler: 45×70 med pnp beslag.

Fundablokke: 110x100x700 nedgravet med overkant i flugt med underside eksist. beklædning.

Tag: Rupløjde tagbrædder med fer/not 25×125 med sort tagpap med zinkafdækning.

Tagrender: 10” Rheinzink tagrender med 75mm nedløb tilsluttet tørbrønd til afløb ved hus.

Beklædning: Høvlede profilbrædder 21×120 med 15mm not, monteret lodret, uk. Som eksist.

Sokkel: Sokkel af 10mm sort eternit i bagkant lodret beklædning.

Farve udhæng: Dyrup/Gori 88/99 farve Ler 460 på brædder/stern. Nærmeste NCS S 5010 Y10R.

Farve skur: Dyrup/Gori 88 (transparent) farve teak 674. Nærmeste NCS S 6020 Y10R.

Dør til skur: Åbningen til skur kan erstattes af en 90 bred dør med beklædning/farve som udhus.

Dør i passager:
Isætning af dør i passage mellem skur og bolig udført som 100 cm bred dør, med beklædning på begge. Beklædning/farve som udhus.

Legehus/Drivhus

Tilladelse til at opsætning af ét legehus eller ét drivhus på max. 5 m2. Udstyr som opstilles skal sikres på en sådan måde at de ikke kan blæse omkuld ved storm.

Overdækket terrasse:

Ifølge lokalplanen (lokalplan 14.27) er det tilladt at opføre overdækket terrasse. Dette kræver dog tilladelse fra kommunen. Byggeafdelingen har allerede tilkendegivet, at dette kræver et fælles standardprojekt på samme måde som udvidelse af skuret.

I forbindelse med arkitektarbejdet vedrørende udvidelse af skure, frarådede arkitekten at opføre overdækkede terrasser med begrundelsen ”Det er stadig min indstilling at overdækkede terrasser ikke bør tillades af hensyn til de forringede dagslystilgange til boligerne og af nabohensyn”.

Andre småbygninger og udvidelser:

Det er ikke tilladt at opføre andre bygninger, løst stående skure med videre end ovennævnte.