Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af egen bolig

Maling

Generelt anbefales det, at træværk behandles med træbeskyttelse hvert 5.-8. år (afhængig af malingen, se producentens anbefalinger).

Farvekoder
Hvidt træværk (fx udhæng og vinduer): RAL 9010 / Ren hvid
Grågrønt (fx sternbrædder): GORI 88/99 Ler 460. Nærmeste NCS S 5010 Y10R
Brunt (skur): Dyrup/GORI 88 (transparent) farve teak 674. Nærmeste NCS S 6020 Y10R

Rabat hos Flügger
Peter Gersbøll i nr.33 har oprettet G/F Højvangen som kunde hos Flügger, Geminivej i Greve Man får 15 % rabat på maling og skal blot ved betaling oplyse, at man bor i Grundejerforeningen Højvangen.

Postkasse og husnummer

Foreningen har ingen regler for type af postkasse, men anbefaler at postkasser bør passe ind i miljøet.

Postkassen skal være forsynet med tydelig husnummerering, som er læsbart fra en bil i forbifarten. Derudover kan man også vælge at sætte husnummer på selve huset, men postkassen skal stadig være forsynet med tydeligt husnummer.

Hæk

Ifølge lokalplanen, skal etape 1 og 3 have bøgehæk i skel, og etape 2 skal have liguster. Det er ikke tilladt at udskifte hækken med hegn. Hvis man er bekymret for, om børn eller dyr “slipper ud” af haven, kan man vælge at sætte grønt trådhegn op ad hækken.

Hækkens højde mod fællesareal er max. 1,80 m. For hæk som er fælles med nabo aftales højden indbyrdes.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hækkene plejes og holdes forholdsvis veltrimmede.

Tagrensning

Vi har lavet en aftale med firmaet Partnerpolering der sprøjter tage, mod mos dannelse. Hvis taget ikke har været behandlet før vil det nok tage et par år før taget bliver rent.

Vores tage bliver meget grønne af mos og det er noget som teglstenene ikke har godt af.

Vi har en pris på Kr. 500,- pr. gang alt inkl. for en rensning og det vil derefter blive gjort hvert år. Hvis man vil have det gjort færre gange end hvert år koster det 900 kr. pr gang.

Rensningen bliver udført omkring september.

Er man interesseret i dette, send da mail mail@2ek.dk til Erik Johansen, Højvangen 10, tlf. 26821950, med navn, husnummer, telefonnummer og mailadresse. Regningen for rengøringen vil blive sendt pr. mail fra firmaet.

Vedligeholdelse af udendørsarealer

Gartner

Firmaet Horizon står for vedligeholdelse af grundejerforeningens grønne arealer, dvs. græsslåning, trimning af kanter, lugning af legeområde og kantstensfejning.

Desuden vinduespudsning af fælleshuset.

Snerydning

PV Greve står for snerydning og glatførebekæmpelse.

I perioden 1. november – 31. marts køres vinterberedskab hele døgnet, og der saltes og ryddes i overensstemmelse med udkald fra vejdirektoratet.

Vejbelysning

Greve Kommune har ansvaret for belysningsanlæggene på vores veje og stier. Kommunen har udbudt opgaven til Citelum Denmark, der således har ansvaret for at drifte og vedligeholde Greve Kommunes gadebelysning. Fejl skal indberettes til Citelum’s call center via mail driftgrev@citelum.dk eller telefon 87 36 28 47 (åbent mellem kl. 8:00-16:00).
Det skal ikke gå gennem bestyrelsen, men kan gøres af alle.

Andet

Hvis man på veje, stier og grønne områder i Greve Kommune ser noget, som man synes, bør ordnes f.eks:

  • Affald
  • Kæmpe bjørneklo
  • Knækkede fliser
  • Huller på stier og veje
  • Beskæring, hække og hegn
  • Ødelagte skilte
  • Fejl ved gade- eller tunnelbelysning

må man meget gerne tage kontakt til:

Vej & Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
vlm@greve.dk

Legeplads

Firmaet Uno Concept står for servicering af legepladsen.

En gang årligt efterses legeredskaberne, skader og slitage udbedres, så legepladsen lever op til de sikkerhedsmæssige forskrifter.