Grøn dag

Grundejerforeningen har gartner tilknyttet til udførelse af de store vedligeholdelsesopgaver såsom græsslåning osv.

Alligevel resterer småopgaver og vedligehold, så gennem de sidste mange år har grundejerforeningen afholdt 1 – 2 såkaldte grønne dage, hvor medlemmerne møder op og kan melde sig til opgaver af forskellig art, f.eks hækklipning af hækken omkring fælleshuset, maling af udendørs møbler ved fælleshus og legeplads.

Der er opgaver til både voksne og børn, man mødes ved 9 – tiden og arbejder herefter til kl. 13, hvor der sluttes af med frokost og hygge.

Deltagelse i en grøn dag giver som modydelse tilbagebetaling af kontingent på kr. 500,00 pr. husstand.

Der bliver sendt invitation med tilmeldingsblanket ud i god tid.