Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Højvangens hjemmeside

Foreningens hjemmeside har til formål at videregive relevante oplysninger og fremme en god dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne, samt medlemmerne imellem.
Vi er altid åbne overfor idéer, forslag eller konstruktiv kritik om såvel hjemmesiden som foreningens virke.

Grundejerforeningen Højvangen blev stiftet i september 2006 og består af 76 klyngeboliger bygget af Lind & Risør med indflytning i perioden oktober 2006 – januar 2008.

Til grundejerforeningen hører et fælleshus, Højvangen 109, der kan lejes af grundejerforeningens beboere.

Boligerne der alle er beliggende på Højvangen i Karlslunde (Greve Kommune) blev solgt og bygget i 3 etaper. Efter udstykning af de enkelte grunde besluttede Post Danmark, at 3 etape skulle dække over de lige numre og 1. og 2. etape over de ulige numre startende i 2. etape.

Før byggeriets start var området en del af Bjælkevangen. 1. og 2. etape var tilkørselsvej til tømmergården der i dag er udstykket til 3 boliger og er beliggende syd for 2. etape. Desuden lå der endnu en gård i 2. etape ud til der, hvor legepladsen i dag er. Derimod var 3. etape et uberørt markareal. Støjvolden og -skærmen der omkranser området blev ligeledes etableret i forbindelse med byggeriet.

Grundejerforeningen Højvangen varetager i dag alle 76 husstandes interesser.

Foreningens formål er:

  • at administrere den daglige drift af foreningen.
  • at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser over for relevante myndigheder og andre lokale grundejerforeninger m.v.
  • at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve
  • at medvirke til det gode naboskab og fællesskab

Hjertestarter:

Grundejerforeningen har en hjertestarter af mærket Defisign monteret på fælleshusets forside.

Hjertestarteren er tilmeldt og registreret og vil kunne bruges til livreddende behandling her i området.

Hjertestarteren er tilmeldt et årligt serviceeftersyn.