Grundejerforeningsgebyr

Grundejerforeningsgebyret fastsættes årligt på generalforsamlingen i henhold til det lagte årsbudget og skal efterfølgende betales senest den 01.07 for kalenderåret 01.01 – 31.12.

Grundejerforeningsgebyrets beløbsstørrelse kan således være let varierende fra år til år.

I kalenderåret 2022 er beløbet kr. 4000,-

Gebyret betales via bankoverførsel til Danske Bank:

Registreringsnummer: 1551

Kontonummer: 0010297990

Husk altid tydelig angivelse af husnummer på indbetalingen.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr og rente i henhold til foreningens vedtægter.