Affaldshåndtering

Klarforsyning er et fælles forsyningsselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, der håndterer affald i Greve Kommune.

Per 1. maj 2020 er en ny affaldsordning trådt i kraft i Greve Kommune. Fremover skal alle husstande affaldssortere i dertil indrettede beholdere.

Dagrenovation
Dagrenovation afhentes fredag morgen, og beholderen skal stilles ud til vejen torsdag aften med håndtaget vendt ud mod vejen.

Det anbefales. at downloade appen “perfect waste”. Her findes og gives information om;

  • Affaldskalender med datoer for tømning
  • Guide til sortering af affald
  • Mulighed for at skanne et produkt for korrekt affaldssortering. 
  • Påmindelse om tømningsdatoer.

Man kan altid finde information på www.klarforsyning.dk

Storskrald
Storskrald i de dertil indrettede beholdere afhentes hver 4 uge, hvor beholderne aftenen før stilles ud til vejen med håndtaget vendt ud mod vejen.

Haveaffald afhentes ikke i december, januar og februar måned.

Har man affald man gerne vil af med imellem de faste afhentningsdage kan man bruge:

Miljø Center Greve
Ventrupparken 16
2670 Greve

Fælleshuset affaldsordning
Udenfor fælleshuset står en grøn affaldscontainer, der udelukkende er til brug for husets lejere til affald, klassificeret som ” småt brændbart ”, det vil sige madaffald, gavepapir, engangsmaterialer osv. Der er hængelås på containeren, nøgle udleveres kun til lejere af fælleshuset.

Affaldet puttes som tidligere i store sække, der bindes til inden udsmidning i containeren.

Tomme flasker og papemballage må lejere af huset tage med tilbage til egen bopæl og benytte egne containere eller køre til Miljø Center Greve og aflevere dem der.

Miljøvirksomheden Marius Pedersen A/S står for tømning af containeren.

Legeplads affaldsordning
I forbindelse med den nye affaldsordning er det ikke længere muligt med et affaldsstativ på legepladsen. Brugere af legepladsen må tage eget affald med hjem til egne containere, eventuelt kan man smide affald i containeren ved fælleshuset.